Lymfmassage

Lymfsystemet, som finns i hela kroppen, stimuleras här med djupandning, lätta tryck och strykningar i lymfflödets riktning. En 90 minuter lång helkroppsmassage som sätter fart på kroppens utrensning. Denna behandling är en blandning av muskelmassage, andning och tryck och ibland något djupare grepp för att lösa upp eventuella fibroser.

Det är en mycket lugnande behandling då lymfsystemet fungerar bäst vid avslappning och stimuleras att arbeta bättre utan att öka blodcirkulationen.

Lymfsystemet är kroppens utrensande system. Det är kroppens försvar som vi behöver aktivera för att hålla oss friska och pigga. De flesta upplever sig lättare i kroppen efter en lymfmassage.

Tecken på sämre flöde i lymfsystemet kan vara:

  • Envisa förkylningar/ infektioner
  • Svullna/ stumma ben
  • Märken på huden efter sömmen i dina strumpor
  • Ofta frusen/ kall
  • Klåda/ värk i kroppen
  • Högt blodtryck
  • Yrsel/ huvudvärk
  • Svårt att gå ned i vikt

Behandlingen passar alla, men speciellt personer med någon typ av svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Det är ofta tecken på ett trögt lymfflöde som behandlingen kan få fart på. Tänk på att dricka ordentligt med vatten före och efter behandlingen för bästa effekt.

Lymfpaketet – en kickstart för lymfsystemet

I början kan det vara bra att gå på lymfmassage en gång i veckan för att få fart på systemet. Lymfpaketet är fyra lymfmassage-behandlingar på 90 minuter vardera. Behandlingarna bokas in fyra veckor i rad på samma tid varje vecka.
Du får också med dig ett egenvårdsprogram som du utför själv mellan behandlingarna.

Lymfpaketet är personligt och behandlingarna kan inte överlåtas på en annan person.