Hårmineralanalys

En hårmineralanalys ger en bra bild av kroppens inre miljö. Den avslöjar kroppens näringsstatus, metabola typ och viktiga hormonbalanser samt visar hur effektivt kroppen hanterar de olika näringsämnena. Den visar även eventuell ansamling av tungmetaller som t.ex. kvicksilver, bly och arsenik samt hur väl man avgiftar dessa.

Första besöket tar ca. 20 min. Då fyller du i ett formulär och jag klipper hår från ditt bakhuvud (det behövs inte mycket).

Observera att permanentat, färgat eller blekt hår ger missvisande resultat. Invänta ny utväxt av håret under ca. 6-8 veckor.

Provet skickas till ett labb i USA som specialiserat sig på hårmineralanalyser. Efter ca. tre veckor kommer analyssvaret och vi träffas då för att gå igenom rapporten tillsammans. Det tar ca. 45-60 minuter. Genomgången ingår i priset och bokas in under ditt första besök.

I resultatet ingår personanpassade kostråd samt ett skräddarsytt kosttillskottsprogram.

Hårmineralanalys 1990:-