Sofia Fjällborg | Massage Göteborg | MassageterapeutJag heter Sofia Fjällborg och är av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör samt av Axelsons gymnastiska institut diplomerad massör och massageterapeut. Jag har ett starkt intresse för friskvård och har en kandidatexamen i hälsopromotion med inriktning mot kostvetenskap från Göteborgs Universitet. Jag är även utbildad hälsoprofilsbedömare från HPI, Health Profile Institute AB.

Som kroppsterapeut arbetar jag utifrån individens önskemål och behov och tar hänsyn till helheten. Kroppens alla delar hänger ihop och påverkar varandra på ibland oväntade sätt, därför är det viktigt att se hela människan.

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och innehar patient- och ansvarsförsäkring.

Utbildningar

  • Massageterapeut, Axelsons gymnastiska institut.
  • Koppning, Axelsons gymnastiska institut.
  • Kandidatexamen i hälsopromotion med inriktning kost, Göteborgs universitet.
  • Hälsoprofilsbedömare, HPI Health Profile Institute.