Hårmineralanalys

En hårmineralanalys ger en bra bild av kroppens inre miljö. Den avslöjar kroppens näringsstatus, metaboliska typ, viktiga hormonbalanser och visar hur effektivt kroppen hanterar de olika näringsämnena. Den visar även ansamling av tungmetaller och toxiciteter som t.ex. kvicksilver, bly och arsenik samt hur väl man avgiftar dess.

Första besöket tar ca. 30 min. Då får du fylla i ett formulär och jag klipper hår från ditt bakhuvud (det behövs inte mycket).

OBS! Permanentat, färgat eller blekt hår ger missvisande resultat. Invänta ny utväxt av håret under ca. 6-8 vckor.

Provet skickas sedan till ett labb i USA som specialiserat sig på hårmineralanalyser. Efter 2-3 veckor kommer analyssvaret och vi träffas då för att gå igenom rapporten. Det tar ca. 45-60 minuter. Detta ingår i priset och bokas in under ditt första besök.

I resultatet ingår personanpassade kostråd samt ett skräddarsytt kosttillskottsprogram.

16 maj, 2022