Företagsmassage

Jag erbjuder företagsmassage där olika massagetekniker används både avslappnande, behandlande och förebyggande. Jag ger även råd för stretching och träning. Jag kommer till företaget med massagebänk och tillbehör, de anställda tar med en egen handduk. Vid det första besöket görs en hälsodeklaration för att behandlingen ska bli så bra som möjligt.

Hälsoprofilsbedömning

Hälsoprofilsbedömning, HPB, är en metod för att kunna motivera livsstilsförändringar i syfte att förbättra hälsan. HPB kombinerar ett frågeformulär med kroppsmätningar och ett konditionstest för att kunna ge en individuell hälsoprofil. Ingen obehörig får ta del av din hälsoprofil. Det innebär att företaget kommer att presenteras statistik där ingen enskild individs hälsotillstånd kan utläsas. Statistiken används för att strategiskt välja de friskvårdsåtgärder som gör störst nytta.

Kostrådgivning

Jag erbjuder kostrådgivning riktad till företag. Personalen är då välkommen att lyssna till en föreläsning om kost och hälsa som hålls på arbetsplatsen eller på annan plats som passar företaget. Rådgivningen kan även ges individuellt för att ytterligare kunna anpassas till individen. Kostrådgivningens syfte är att främja hälsan hos personalstyrkan och förebygga kostrelaterade sjukdomar.

Helhetslösningar för företag

Genom att satsa på ett brett utbud av friskvård kan de anställdas individuella behov bättre tillfredsställas. Genom att träffa personalen och göra individuella hälsoprofiler kan jag sedan komponera ihop ett friskvårdspaket anpassat till det specifika företaget. Förutom massage och kostrådgivning kan jag då även erbjuda stresshantering och rådgivning kring motion och motivation.

Skatteavdrag för personalvård

Som arbetsgivare får du göra avdrag för personalvård, till exempel massage och kostrådgivning. Läs mer på skatteverkets sida om personalvårdsförmån, motion & friskvård.

Kontakta mig för en offert

Ring 0738-06 68 86 eller skicka e-post till info@norrdiskkroppskraft.se för att få mer information och prisuppgifter.

Norrdisk Kroppskraft har F-skattesedel.

19 februari, 2017